Freelancejob som rejsearrangør
og vandreturleder i Europa


Vil du være med til at videreudvikle et mindre rejsebureau, som indtil nu har tilbudt vandreferier i det naturskønne og historiemættede Spanien? 

Rejsebureauet LIKE2HIKE ApS v/Klaus Falsing søger personer, der har lyst og mod på at indgå i et samarbejde, hvor vi sammen vil udvikle nye vandreferier i Europa.

Hvis du har et godt kendskab til et europæisk land, og du elsker at vandre, kan du kontakte Klaus på T: 61263046 og komme med forslag, som vi kan snakke om.

Vi har specialiseret os i små grupper på min 8 til max 14 deltagere. Vores erfaring er, at deltagerne får et større udbytte og en større tilfredshed af turene, når vi arbejder med mindre grupper.

 

Om arbejdet:

Du deltager i hele den proces, som skal til for at gennemføre en succesfuld vandreferie:

 • Planlægning
 • Markedsføring
 • Gennemførelse
 • Evaluering

Hvis du er interesseret, starter vi med en samtale om, hvad du har af baggrund og interesser for at være turleder på vandreferier. Desuden snakker vi om hvad du har af forventninger til et samarbejde og jeg fortæller om hvad vi har af forventninger til en ny turleder hos LIKE2HIKE.

Normalt starter du med at deltage i 1-2 vandreferier sammen med Klaus. På disse ture får du en forståelse for, hvilke færdigheder og kompetencer du helt lavpraktisk bør besidde som turleder hos os. 

Forventninger til dig:

 • Du har lyst til at arbejde aktivt med at udforme indhold for dine ture på hjemmesiden LIKE2HIKE  samt markedsføring via sociale medier for netop dine ture. 
 • Du deltager aktivt fra første tur og påtager dig de opgaver vi bliver enige om, men du kommer ikke til at gå med en gruppe alene, førend vi konkret har lavet en aftale herom.
 • Du deltager eller arrangerer minimum to vandreferier om året.
 • Du er interesseret i at præge såvel nuværende som kommende destinationer og deres indhold.

Grundlæggende forudsætninger:

 • Almindelig god fysik
 • Kan lide at vandre
 • God til at formidle
 • Kendskab til engelsk og/eller andet relevant sprog
 • Har kørekort til personbil. 

Færdigheder, som du har, eller som du ønsker at blive oplært og trænet i:

 • Bjergvandring
 • Gruppeledelse
 • Brug af GPS og fysiske kort
 • Førstehjælp
 • Udarbejdelse og styring af et rejsebudget

Du får:

 • Oplæring i de nødvendige færdigheder
 • Indflydelse på LIKE2HIKE’ s koncept
 • Fleksibilitet med hensyn til, hvornår, turene afholdes
 • Mulighed for selvstændigt at arrangere flere ture, givet, at vi kan finde tilstrækkeligt med deltagere

Honorering:

De første 1-2 ture deltager du som med-turleder.

Du får:

 • Undervisning i rollen som turarrangør og turleder
 • Rejse, ophold, fortæring og lokal transport betalt

Derefter vil din honorering afhænge af antal deltagere, dog vil mindstelønnen være minimumsløn for rejseledere. Alle udgifter i forbindelse med turen afholdes fortsat af LIKE2HIKE.

Facebook: like2hike.dk

Kontakt:

Klaus Falsing
+45 6126 3046
Ahornvænget 114,
3250 Gilleleje
info@like2hike.dk

CVR                         Nr.  38 94 04 65
Rejsegarantifond Reg. Nr. 3125

 

BILAG

OM LIKE2HIKE:

LIKE2HIKE har eksisteret siden 2017 og udbyder omkring 10 vandreferier om året, med ca. 8-14 deltagere pr. tur.

LIKE2HIKE samarbejder med europæiske kvinder og mænd, som har et grundigt lokalkendskab til det område, hvor de ønsker at afholde vandreferier. 

Vores målgruppe og kort om vandreturene:

Målgruppen er personer 45+ med en almindelig god fysik, som interesserer sig for en vandreferie, hvor deltagerne får et godt indblik i lokalområdets natur, kultur og historie.

De enkelte dagture justeres hver dag efter deltagernes interesser og ønsker med hensyn til tempo, sværhedsgrad og længde. Dagturene varierer fra 4 til max. 8 timer inklusive pauser. Vi går aldrig i bjerge, hvis vejrudsigten forudsiger stærk blæst eller regn.

Nuværende destinationer:

Vi har p.t. ture i følgende områder: Andalusien (Sydspanien) samt Catalanien (Nordspanien, Andorra og Sydfrankrig) samt Sydsverige.